Wednesday, July 18, 2018

25.04.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента (Відомості про припинення емітента )

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (надалi – Товариство), що відбулись 25.04.2018, прийнято рішення про припинення (реорганiзацiю) Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Рішення прийнято з метою зменшення організаційних та фінансових витрат та оптимізації управління.

Результати голосування по рішенню про припинення шляхом перетворення: "за" прийняття рішення про припинення шляхом перетворення голосувало 375 000 голосів, "проти" голосувало 0 голосів.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (мiсцезнаходження 04116, м. Київ - 116, вул. Старокиївська, 10). Порядок розподілу активів та зобов'язань: до товариства-правонаступника переходять всі права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ».

Розмір статутного капіталу правонаступника: статутний капітал правонаступника складатиме 7 125 000,00 грн.

Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника: акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед його учасників, 1 акція номінальною вартістю 19,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 19,00 грн. Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ».

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» здійснюється на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» розподіляється виключно між акціонерами i тільки пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам.

Призначено комісію з реорганізації (припинення): голова комісії – Тараненко Дмитро Григорович, члени комісії – Петрук Юліанна Володимирівна та Ващенко Наталія Петрівна.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.                                                                              25.04.2018 р.

25.04.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента )

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження голови правління Тараненка Дмитра Григоровича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебував на посаді з 15.11.2017 р. Частка в статутному капіталі емітента: 1,724 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення обрано головою комісії з реорганізації (припинення) Тараненка Дмитра Григоровича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду голови правління ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Особа призначена на невизначений термін. Частка в статутному капіталі емітента: 1,724 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена правління Ключникова Михайла Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебував на посаді з 15.11.2017 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена правління Колпакової Олени Альфредівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 11.03.2015 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена правління Ващенко Наталії Петрівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 03.11.2015 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення обрано членом комісії з реорганізації (припинення) Ващенко Наталію Петрівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду керівника бек-офісу ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Особа призначена на невизначений термін. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення обрано членом комісії з реорганізації (припинення) Петрук Юліанну Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду головного бухгалтера та керівника фінансового відділу ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Особа призначена на невизначений термін. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.                                                                                                                  25.04.2018 р.

30.03.2018 р. ПАТ "ЗНКІФ "Автоальянс-нерухомість" - Інформація до розміщення та оприлюднення

 


Інформація до розміщення та оприлюднення

Попередній варіант

Розрахунок вартості чистих активі

Останній робочий день місяця наступного за звітним

Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів

18.03.2018р.

Висновок аудитора

30.04.2018р.

Розміщення річної фінансової звітності на сайті

30.04.2018р.

11.04.2018 р. ПрАТ ''Фондова компанія ''Автоальянс-інвест'' - Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

ПрАТ ''Фондова компанія ''Автоальянс-інвест'' - річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

30.03.2018 р. Оголошення конкурсу на заміщення посади спеціаліста або керуючого бек-офісу

КУА ПрАТ "Автоальянс-XXI сторіччя" оголошує конкурс на заміщення посади посади спеціаліста або керуючого бек-офісу

Всім зацікавленим просимо надати резюме та інші документи, що підтверджують Вашу компетентність на електронну адресу:

otchenash@avtoalians,com

Термін подання документів на конкурс до 30 травня п.р.

ПрАТ "Автоальянс-XXI сторіччя"

Body
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image