17.02.2022 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб емітента ПрАТ "Турбота")
10.02.2022 р. Повідомлення о скликанні чергових зборів учасників ТОВ «ФК «Автоальянс-інвест»
28.01.2022 р. Повідомлення о пропозиції акціонера ПрАТ "Турбота"
17.01.2022 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"
23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "Турбота"
23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"
21.01.2021 р. Оголошення конкурсу на посаду керівника фронт-офісу ФК «Автоальянс-інвест»
31.12.2020 р. Повідомлення про ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"
2020р. Річна фінзвітність та примітки ПрАТ "Автоальянс- ХХІ сторіччя" та ПрАТ «СІ КАПІТАЛ»
08.10.2020 р. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СІ Капітал"
03.06.2020 р. Повідомлення про відсутність деякої інформації у річної звітності емітента за 2019р.
06.05.2020 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
29.04.2020 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
23.04.2020 р. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
Повідомлення про внесення змін до проекту рішення питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя» 2020р.
25.03.2020 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"
13.03.2020 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "Страрокиївська нерухомість"
28.03.2019 р. ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції
22.02.2019 р. ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" Протокол № 1/2019р про засідання Наглядової ради
27.07.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
25.04.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента (Відомості про припинення емітента )
25.04.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента )
30.03.2018 р. ПАТ "ЗНКІФ "Автоальянс-нерухомість" - Інформація до розміщення та оприлюднення
30.03.2018 р. Оголошення конкурсу на заміщення посади спеціаліста або керуючого бек-офісу
23.03.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
27.02.2018 р. ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" - Особлива інформація
15.11.2017 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента
14.11.2017 р. Оголошення конкурсу на заміщення посади директора та керуючого бек-офісом
21.04.2017 р. ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
24.04.2017 р. ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс -інвест" - Аудиторський висновок за 2016 р.
11.04.2017 р. ПрАТ ''Фондова компанія ''Автоальянс-інвест'' - Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
11.04.2017 р. ПрАТ ''Фондова компанія ''Автоальянс-інвест'' - Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (2)
31.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "Страрокиївська нерухомість"
31.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "Автоальянс-нерухомість"
21.03.2017 р. Відомості про зміну власників акцій "Автоальянс - XXI сторіччя", яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
17.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"
17.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"
28.02.2017 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "Автоальянс - XXI сторіччя"
23.12.2016 р. Повідомлення ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» про виникнення особливої інформації емітента
17.03.2016 р. Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» від 17.03.2016 р.
16.03.2016 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс-ХХІ сторіччя"
11.03.2016 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.03.2016 р.
30.11.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.11.2015 р.
03.11.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"
30.10.2015р. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"
26.09.2015 р. Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя»
27.05.2015 р. Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автоальянс-ХХІ сторіччя»
22.05.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"
20.04.2015 р. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
Повідомлення учасників ПІДІФ «Автоальянс – Порфоліо» про порядок розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією фонду
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.03.15
Оголошення ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя»
11.03.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"
19.02.2015 р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів-ПрАт «Автоальянс – ХХІ сторіччя»
Повідомлення від 19.02.15 про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАт «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2015 р.
Повідомлення (30.09.2014) про виникнення особливої інформації емітента
Особлива інформація - зміна складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства
Відомості про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПІДІФ "Автоальян Портфоліо"
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
Проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства
Огляд ринку за 25.05.2012р.
30.04.2015 р. Проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя»