Wednesday, March 03, 2021

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Детальніше: Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2015 р.

Повідомлення (30.09.2014) про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896, 

5. Електронна поштова адреса: taranenko@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Детальніше: Повідомлення (30.09.2014) про виникнення особливої інформації емітента

Особлива інформація - зміна складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Детальніше: Особлива інформація - зміна складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Відомості про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПІДІФ "Автоальян Портфоліо"

Повідомлення про дематеріалізацію

Детальніше: Відомості про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПІДІФ "Автоальян Портфоліо"

Про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2014 р. о 12 00 які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

Порядок денний:

Детальніше: Про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 25.04.2013 р. на підставі припинення трудових відносин з Товариством.

Детальніше: Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»