Повідомлення від 19.02.15 про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАт «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 20 березня 2015 р. о 12 00 які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

Порядок денний:

Детальніше: Повідомлення від 19.02.15 про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАт «Фондова...

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Детальніше: Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2015 р.

Повідомлення (30.09.2014) про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896, 

5. Електронна поштова адреса: taranenko@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Детальніше: Повідомлення (30.09.2014) про виникнення особливої інформації емітента

Про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2014 р. о 12 00 які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

Порядок денний:

Детальніше: Про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Особлива інформація - зміна складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Детальніше: Особлива інформація - зміна складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Відомості про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПІДІФ "Автоальян Портфоліо"

Повідомлення про дематеріалізацію

Детальніше: Відомості про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПІДІФ "Автоальян Портфоліо"