Friday, November 15, 2019

Компанія з управління активами ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя» заснована в лютому 2001 року та працює на фондовому ринку понад 17 років, є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).


Статутний капітал складає 15,357 млн. грн. Обсяг активів, що перебувають в управлінні станом на 01.01.2018 р. становить 2 292 тис. грн.


Компанія з управління активами «Автоальянс – ХХІ сторіччя» має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (номер ліцензії № 2107 від 15.12.2015 р.).


Фахівці компанії мають понад десятирічний досвід роботи на фондовому ринку України. Тому, основними принципами, на яких ґрунтується робота компанії є:

  • висока професійність – фахівці компанії сертифіковані у порядку, визначеному НКЦПФР та мають великий досвід роботи на фондовому ринку України, у компаніях, що є його лідерами та стояли першими у витоків вітчизняного ринку цінних паперів,
  • порядність, відповідальність та результативність – у своїй роботі ми орієнтовані на отримання високого прибутку завдяки відповідальному підбору інструментів інвестування,
  • прозорість – ми відкриті перед нашими інвесторами та контролюючими органами, звітність компанії завжди доступна на сайті та у засобах масової інформації (за вимогами НКЦПФР),
  • інтереси клієнта – це пріоритет  у роботі!

Фонди, що перебувають в управлінні:

  • ПАТ ЗНКІФ «Старокиївська нерухомість
  • ПВНЗІФ «Креативний 2» (перебуває у стадії запуску)