Торговець цінними паперами ТОВ «ФК «Автоальянс-інвест»

Весь спектр операцій на ринку цінних паперів України:

 • Придбання цінних паперів під час їхнього продажу Фондом державного майна України (приватизація) на конкурсах, аукціонах, біржах 
 • Брокерські послуги на фондових біржах України: УБ та ПФТС
 • Скупка цінних паперів на вторинному ринку
 •  Введення цінних паперів емітента в лістинг УБ та ПФТС і підтримка котирувань у цій торговельній системі
 •  Консультаційні послуги на ринку цінних паперів
 •  Аналіз ринку цінних паперів
 •  Брокерські послуги щодо роботи з портфелем цінних паперів клієнта.

Компанія з управління активами ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя» заснована в лютому 2001 року та працює на фондовому ринку понад 17 років, є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).


Статутний капітал складає 15,357 млн. грн. Обсяг активів, що перебувають в управлінні станом на 01.01.2018 р. становить 2 292 тис. грн.


Компанія з управління активами «Автоальянс – ХХІ сторіччя» має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (номер ліцензії № 2107 від 15.12.2015 р.).


Фахівці компанії мають понад десятирічний досвід роботи на фондовому ринку України. Тому, основними принципами, на яких ґрунтується робота компанії є:

 • висока професійність – фахівці компанії сертифіковані у порядку, визначеному НКЦПФР та мають великий досвід роботи на фондовому ринку України, у компаніях, що є його лідерами та стояли першими у витоків вітчизняного ринку цінних паперів,
 • порядність, відповідальність та результативність – у своїй роботі ми орієнтовані на отримання високого прибутку завдяки відповідальному підбору інструментів інвестування,
 • прозорість – ми відкриті перед нашими інвесторами та контролюючими органами, звітність компанії завжди доступна на сайті та у засобах масової інформації (за вимогами НКЦПФР),
 • інтереси клієнта – це пріоритет  у роботі!

Фонди, що перебувають в управлінні:

 • ПАТ ЗНКІФ «Старокиївська нерухомість
 • ПВНЗІФ «Креативний 2» (перебуває у стадії запуску)
Помилка
 • Видалення mod_jv_headline_cache_65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f_45x45_slide-4.gif зірвано
 • Видалення mod_jv_headline_cache_65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f_650x284_slide-4.gif зірвано
 • Видалення mod_jv_headline_cache_65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f_45x45_slide-3.gif зірвано
 • Видалення mod_jv_headline_cache_65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f_650x284_slide-3.gif зірвано