08.10.2020 р. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СІ Капітал"

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«СІ Капітал»

(код за ЄДРПОУ 31282328, м. Київ, вул. Старокиївська,10)

 

 

Приватне акціонерне товариство «СІ Капітал» (ЄДРПОУ 31282328) (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 10 листопада 2020 року позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 об 11 00.

Реєстрацію учасників буде проведено з 10 00 до 10 45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 00  4 листопада 2020 р.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій в обігу станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 1 535 731 штук простих іменних акцій.

                                                          

Порядок денний:

  1. Про довибори у члени Наглядової ради Товариства.

Проекти рішення по питанням порядку денного:

1.«Обрати членом Наглядової ради Товариства Сазонову Тетяну Павлівну».

 

Для реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочи дні з 14 00 по 17 00 год.

Адреса власного власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://avtoalians.com.

 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової Ради

ПрАТ «СІ Капітал»                                                                             Ігнатюк Ю.О