Історія

2017-2022 1
 • Історія компанії

  Фінансова группа "Автоальянс"

  • 2017-2022

  Продаж ПАТ ЗНКІФ «Автоальянс-нерухомість». Проведення реорганізації ПрАТ «ФК «Автоальянс-інвест» в ТОВ «ФК «Автоальянс-інвест». Початок діяльності ПВНЗІФ «Креативний 2». Закриття ПІДІФ «Автоальянс-портфоліо».

2013-2017 2
 • Історія компанії

  Фінансова группа "Автоальянс"

  • 2013-2017

  Здача ПрАТ «ФК «Автоальянс-інвест» ліцензій зберігача та андерайтера. Закриття та передача активів НПФ «Автоальянс». Здача ліцензії адміністратора пенсійних фондів ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя».

2011-2013 3
 • Історія компанії

  Фінансова группа "Автоальянс"

  • 2011-2013

  Концентрація власності на ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя» в руках основного акціонера Отченаша А. А.

2008-2011 4
 • Історія компанії

  Фінансова группа "Автоальянс"

  • 2008-2011

  Диферсифікація інвестиційного портфелю групи, шляхом розширення вкладень у житлове будівництво по вулиці Старокиївська.

  Підключення торгівця цінними паперами ПрАТ «ФК «Автоальянс-інвест» для торгівлі на ПАТ «Українська біржа».

  Збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «ФК «Автоальянс-інвест» до 7 125 000 грн.

  Розширення діяльності Відділу зберігача шляхом відкриття підрозділу у м. Вінниця.

2007 5
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 2007

  Розвиток фондiв нерухомостi, що перебувають в управлiннi ВАТ «Автоальянс - XXI сторiччя». Розширення клiєнтiв Недержавного пенсiйного фонду ВНПФ «Автоальянс». Розвиток агентської мережi з продажу iнвестицiйних сертифiкатiв ПIДIФ «Автоальянс-портфолiо». Залучення нових клiєнтiв, що турбуються за своє забезпечене майбутнє, до ВНПФ «Автоальянс».

2006 6
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 2006

  Збільшення статутного капіталу ВАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя» до 15,4 млн. грн. Збільшення статутного капіталу ЗАТ «ФК «Автоальянс-інвест» до 3 млн. грн. Андеррайтинг додаткового випуску акцій ВАТ «УкрАвто». Розробка власної системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та отримання авторського свідоцтва на програмний продукт «PersAdm». Отримання ліцензії СБУ на використання засобів КЗІ та криптосистем. Участь у виставках-презентаціях Інструменти фондового ринку для населення" та «Гроші ЕКСПО 2006».

2005 7
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 2005

  Отримання ВАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя» ліцензії ДКЦПФР на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів. Підписання договорів з адміністрування і управління активами ВНПФ «Автоальянс» і НППФ «Хлібний». Андеррайтинг додаткового випуску акцій ВАТ «Алчевськкокс».

2004 8
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 2004

  Асоціація «Фінансова група «Автоальянс» зареєструвала бренд «Автоальянс». Отримання ВАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя» ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів з управління активами, а саме управління активами ІСІ і активами пенсійних фондів. Збільшення власного капіталу ЗАТ «ФК «Автоальянс-інвест». Збільшення власного капіталу ВАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя».

2003 9
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 2003

  Збільшення власного капіталу ЗАТ «ФК «Автоальянс-інвест». Збільшення власного капіталу ВАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя». Заснування ЗНВПІФ «Автоальянс-креативний». Реорганізація ЗАТ «Автоальянс-портфоліо» в ПІДІФ «Автоальянс-портфоліо». Заснування ЗНПВІФ «Фонд інвестиційних технологій».

2001 - 2002 10
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 2001 - 2002

  Заснування ВАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя» та початок діяльності як компанії з управління активами. Отримання ВАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя» ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів по управлінню активами інститутів спільного інвестування (ІСІ).

1998-2000 11
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 1998-2000

  Робота по придбанню і консолідації акцій українських емітентів, таких як ВАТ «Прікарпаттяобленерго», ВАТ «Чернігівобленерго», ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» та ін. ФК «Автоальянс-інвест» одержує ліцензію зберігача цінних паперів.

1996-1997 12
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 1996-1997

  Створення незалежного реєстратора - ТОВ «Автоальянс-Реєстратор». Реалізація проекту залучення стратегічного інвестора на Донецький металургійний завод. Робота по залученню клієнтів в ДТ «Автоальянс-довіра» і ІФ «Автоальянс-портфоліо».

1995 13
 • Історія компанії

  Фінансова група «Автоальянс»

  • 1995

  Заснування ЗАТ «ФК «Автоальянс-інвест». Заснування довірчого товариства «Автоальянс-довіра». Заснування закритого інвестиційного фонду «Автоальянс-портфоліо».