23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "Турбота"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні...

23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

Вих. № 04   від «23» березня 2021 р.

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Турбота»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2021 р. об 1100, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, кабінет № 208.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 1000 до 1050 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 1800 21 квітня 2021 року.

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"