21.02.2022 р. ПРОТОКОЛ №1 від 17.02.2022 ТУРБОТА

 

ПРОТОКОЛ №1 від 17.02.2022 ТУРБОТА

17.02.2022 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб емітента ПрАТ "Турбота")

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

17.02.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Захожий І. В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Детальніше: 17.02.2022 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб...

28.01.2022 р. Повідомлення о пропозиції акціонера Отченаш А.А.ПрАТ "Турбота"

Вих. № 0 2  від «28» січня 2022 р.

 

Пропозиції акціонера Отченаш А.А.

до п.9 черги денної.

 

Проект рішення:

 

Припинити приватне акціонерне Товариство «Турбота» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю після закриття дебіторських заборгованостей, що має Товариство.


26.04.2021 р. ПрАТ 'Турбота'' - Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

17.01.2022 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

Вих. № 01   від «17» січня 2022 р.

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Турбота»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 17 лютого 2022 р. об 1100, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кабінет № 204.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 1000 до 1050 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 1800 14 лютого 2022 року.

 

Детальніше: 17.01.2022 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "Турбота"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні...