26.04.2021 р. ПрАТ 'Турбота'' - Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "Турбота"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні...

23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

Вих. № 04   від «23» березня 2021 р.

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Турбота»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2021 р. об 1100, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, кабінет № 208.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 1000 до 1050 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 1800 21 квітня 2021 року.

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"