10.02.2022 р. Повідолення о скликанні чергових зборів учасників ТОВ «ФК «Автоальянс-інвест»

Загальні збори учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фондова компанія «Автоальянс-Інвест» від 10.02.2022 р.

 

м. Київ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (код ЄДРПОУ – 22926761) повідомляє про скликання чергових зборів учасників від 10.02.2022р. за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, к.204.

 

Черга денна

1. Звіт директора про діяльність в 2021р.

2. Затвердження результатів фінансової діяльності в 2021р.

3. Затвердження розподілу прибутку отриманого в 2021р.

4. Про діяльність Товариства в 2022р.

5. Про припинення діяльності Товариства.

6 .Про створення Ліквідаційної комісії Товариства та затвердження Положення про її діяльність.

Проекти

Рішень зборів з черги денної.

  1. 1. Звіт директора про діяльність в 2021р.

Прийняти до відома звіт директора Товариства.

 

  1. 2. Затвердження результатів фінансової діяльності в 2021р.

Затвердити результати фінансової діяльності Товариства в 2021р. (додаються).

 

  1. 3. Затвердження розподілу прибутку отриманого в 2021р.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства в 2021р.

-          отриманий прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

 

  1. 4 .Про діяльність Товариства в 2022р.

Припинити діяльність Товариства та розпочати процедуру ліквідації.

 

  1. 5 .Про припинення діяльності Товариства.

Директору Товариства підготувати справи для процедури ліквідації Товариства та після створення Ліквідаційної комісії передати їх Голові Ліквідаційної комісії .

 

  1. 6 .Про створення Ліквідаційної комісії Товариства та затвердження Положення про її діяльність.

Створити Ліквідаційну комісію в складі: Отченаш А.А., Отченаш К.Г., Захожого І.В., Петрук Ю.В.

Обрати Головою Ліквідаційної комісії – Отченаш А.А.

Затвердити Положення про діяльність Ліквідаційної комісії.

 

З документами та звітністю Товариства можна ознайомитися в офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, к. 204. Відповідальна особа – Луканєва Н.І. (к/т 044-490-28-96) з 16.00 до 17.00 годин в робочі дні

29.04.2021 р. ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Аудиторський висновок за 2020 р.

Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) щодо фінансової звітності та фінансового стану ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»  станом на 31 грудня 2020 року

09.07.2020 р. ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Аудиторський висновок за 2019 р.

Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) щодо фінансової звітності та фінансового стану ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»  станом на 31 грудня 2019 року

25.04.2019 р. ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Аудиторський висновок за 2018 р.

Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) щодо фінансової звітності та фінансового стану ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»  станом на 31 грудня 2018 року