Thursday, November 21, 2019

2015 р. Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПАТ ЗНКІФ “Старокиївська Нерухомість”

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та примітки до звіту Публічного Акціонерного Товариства “Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд “Старокиївська Нерухомість” станом на 31 грудня 2015 року.