Wednesday, March 03, 2021

2015 р. Річна фінансова звітність та примітки ПАТ ЗНКІФ “Старокиївська Нерухомість”

Річна фінансова звітність (Звіт про фінансовий стан) та примітки до звіту Публічного Акціонерного Товариства “Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд “Старокиївська Нерухомість” станом на 31 грудня 2015 року.