Відомості про дематеріалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПІДІФ "Автоальян Портфоліо"

Повідомлення про дематеріалізацію

Реквізити компанії з управління активами

Повне найменування

 

Приватне акціонерне товариство “АВТОАЛЬЯНС – ХХІ СТОРІЧЧЯ”

Код за ЄДРПОУ

31282328

Місцезнаходження

04116, м.Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10.

Телефон, факс

(044) 490-28-96, (044)593-79-81

Реквізити пайового інвестиційного фонду

Повна назва

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Автоальянс-Портфоліо»

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

221006

Строк діяльності (для строкових)

-

Реквізити випуску іменних інвестиційних сертифікатів документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематиріалізацію

Тип і вид цінних паперів

іменні інвестиційні сертифікати

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:

-          дата реєстрації

-          орган, що видав свідоцтво

-          реєстраційний номер випуску

 

12 березня 2011 р.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

№ 2058

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

UA100609FA06

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів даного випуску

0,50 грн. (нуль гривень 50 коп.)

Кількість інвестиційних сертифікатів даного випуску

20 000 000 (двадцять мільйонів) штук

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів даного випуску

10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.)

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регістрсервіс»

Код за ЄДРПОУ

25196955

Місцезнаходження

01601, м.Київ, вул. Воровського, 26

Телефон, факс

(044) 486-63-92

Прізвище, ім”я, по батькові керівника

Король Віктор Володимирович

Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

-          серія, номер виписки

-          дата проведення державної реєстрації юридичної особи

-          орган, що видав виписку

 

 

 

АГ 315021

28.08.1997

 

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у місті Києві Шевченківського району

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Серія АЕ № 185032 від 19.10.2012 р., видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,

термін дії ліцензії необмежений

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск іменних інвестиційних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематиріалізацію

Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

Код за ЄДРПОУ

30370711

 

Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

-          серія, номер виписки

-         місцезнаходження

 

 

 

АА № 925705

01001, м.Київ, вул. Грінченка, буд. 3

Телефон контактної особи

(044)377-72-65 (75), 377-79-43, 279-65-39

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

-          серія та номер ліцензії;

-          дата видачі;

-          орган, що видав ліцензію;

-          строк дії ліцензії

 

 

 

 

 

АВ № 581322

від 25.05.2011 року

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

з 19.09.2006 року по 19.09.2016 року

Реквізити зберігача,  у якого компанія з управління активами, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм інвестиційні сертифікати випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів

Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк"

Місцезнаходження

02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15

Телефон контактної особи

(044) 568 52 36

Код за ЄДРПОУ

19019775

Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

-          серія, номер виписки

-          дата проведення державної реєстрації юридичної особи

-          орган, що видав виписку

 

 

 

 

А00 №776631

30.01.1992 р.

Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

- серія та номер ліцензії;

- дата видачі;

- орган, що видав ліцензію;

- строк дії ліцензії

 

 

 

 

 

серія АГ №399379

25.10.2010 р.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

з 28.10.2009 р. по 28.10.2014 р.

Дата припинення ведення реєстру

26.12.2013 року

Датa обліку

09.10.2013 р.

Порядок вилучення сертифікатів інвестиційних сертифікатів

Обіг інвестиційних сертифікатів з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Інвестиційні сертифікати підлягають вилученню та подальшому знищенню. Власники інвестиційних сертифікатів,  які мають інвестиційні сертифікати, повинні надати (надіслати рекомендованим листом за адресою : 04116, м.Київ, вул. Старокиївська, будинок 10 ) ці сертифікати до компанії з управління активами, яке забезпечує зберігання їх та подальше знищення в установленому порядку. Вилучення інвестиційних сертифікатів здійснюється безоплатно. Вилучені інвестиційні сертифікати не підлягають поверненню власникам або іншим особам. Вилучення інвестиційних сертифікатів не призводить до переходу права власності на належні власнику інвестиційні сертифікати. Сертифікати, які не були вилучені у власників інвестиційних сертифікатів  не можуть бути в подальшому предметом будь-яких договорів.

 

Підтвердженням права власності на інвестиційні сертифікати в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску,щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію , не здійснюється.

Власникам іменних інвестиційних сертифікатів необхідно звернутись до обраного зберігача та укласти Договір про відкриття рахунку у цінних паперах.

До дати припинення ведення реєстру власник цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, має право самостійно знерухомити належні йому інвестиційні сертифікати в обраного ним зберігача, з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрала компанія з управління активами, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого компанія з управління активами буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних інвестиційних сертифікатів, до дати припинення ведення реєстру зобов’язані відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск іменних інвестиційних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку)

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Лисюк Лариса Іванівна – Директор ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя» .