02.09.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації:
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Приватне акціонерне товариство  "Автоальянс - ХХІ сторіччя" повідомляє, що 31.08.2015 від ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів станом на 26.08.2015, у зв'язку з чим стало відомо, що:
пакет власника "Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест", який становив 746 973 шт. або 48,6396% голосуючих акцій емітента, зменшився до 704 973 шт. або 45,9047% голосуючих акцій.
У переліку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власності на цiннi папери, тому у полі "дата зміни" зазначається дата станом на яку складений перелік