04.06.2015р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ сторіччя"

2. Код за ЄДРПОУ: 31282328

3. Місцезнаходження: 04116 м.Київ, Старокиївська 10

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5937981, (044) 4813112

5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ. Текст Повідомлення 

 

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Приватне акціонерне товариство "Фондова компания "Автоальянс-інвест"

Код ЄДРПОУ 22926761. Адреса: 04116 м. Київ вул. Старокиївська 10

Розмір частки акціонера до змін - 38.65%

Розмір частки акціонера після змін - 48.64%

III. Підпис 

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. директор Отченаш А.А. 04.06.2015