01.02.2012р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

1Згідно з наказом Директора ПрАТ "Автоальянс - ХХІ сторіччя" №2 від 01.02.2012р. призначено на посаду Головного бухгалтера Петрук Юліанну Володимирівну (паспорт ВМ №257799, вид. Бердичівський МРВ УМВС України в Житомирській обл. 04.01.1997р.) на підставі заяви.

Володіє часткою в Статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0008%. До призначення працювала на посаді Головного бухгалтера ПрАТ "ФК "Автоальянс - інвест". Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.