Monday, July 22, 2019

2019 р. Фінансова звітність примітки ПрАТ "Автоальянс- ХХІ сторіччя"

Примітки до звітності I квартал 2019 р.