Friday, November 22, 2019

2016 р. Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) ПрАТ “Автоальянс -ХХІ сторіччя”

Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) щодо річної фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства “Автоальянс -ХХІ сторіччя” станом на 31 грудня 2016 року.