Thursday, November 21, 2019

2015 р. Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) ПрАТ “Автоальянс -ХХІ сторіччя”

Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) щодо річної фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства “Автоальянс -ХХІ сторіччя” станом на 31 грудня 2015 року.