Перелік осіб, які обслуговують ПАТ "ЗНКІФ "Страрокиївська нерухомість"

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд  "Страрокиївська нерухомість"

Станом на 31.12.2016 року

Перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд

Код за ЄДРПОУ

Юридична особа відповідно до переліку

Найменування

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

Місцезнаходження

31282328

Компанія з управління активами

ПрАТ «Автоальянс – XXI сторіччя»

СН-01 від 11.12.2015 р.

м. Київ, вул. Старокиївська, 10.

16463676

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ»

№11-01/12-15 від 11.12.2015 р.

м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27.

20034231

Зберігач активів

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

№ДО/07-01; СН-02 від 11.12.2015 р.

м. Київ, вул. Іллінська, 8.