Friday, November 22, 2019

2018 р. Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) ПАТ ЗНКІФ “Старокиївська Нерухомість”

Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) щодо річної фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства “Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд “Старокиївська Нерухомість” станом на 31 грудня 2018 року.