Wednesday, March 03, 2021

2018 р. Річна фінансова звітність та примітки ПАТ "ЗНКІФ “Старокиївська нерухомість”

Річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований Корпоративний інвестиційний фонд  “СТАРОКИЇВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ” станом на 31 грудня 2018 року.

ЗНКІФ Старокиївська-нерухомість 2018 р_Баланс

ЗНКІФ Старокиївська-нерухомість 2018 р_Звіт про власний капітал

ЗНКІФ Старокиївська-нерухомість 2018 р_Звіт про рух грошових коштів

ЗНКІФ Старокиївська-нерухомість 2018 р_Звіт про фінансові результат

ЗНКІФ Старокиївська-нерухомість 2018 р_Примітки