Friday, November 22, 2019

2017 р. Річна фінансова звітність ПАТ "ЗНКІФ “Старокиївська нерухомість”

Річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований Корпоративний інвестиційний фонд  “СТАРОКИЇВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ” станом на 31 грудня 2017 року.