Wednesday, March 03, 2021

2017 р. Річна фінансова звітність ПАТ "ЗНКІФ “Старокиївська нерухомість”

Річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований Корпоративний інвестиційний фонд  “СТАРОКИЇВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ” станом на 31 грудня 2017 року.

Примітки до річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований Корпоративний інвестиційний фонд  «СТАРОКИЇВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ» за 2017 рік.