Wednesday, March 03, 2021

2015 р. Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) ПАТ ЗНКІФ “Старокиївська Нерухомість”

Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів) щодо річної фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства “Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд “Старокиївська Нерухомість” станом на 31 грудня 2015 року.