23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "Турбота"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні...

23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

Вих. № 04   від «23» березня 2021 р.

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Турбота»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2021 р. об 1100, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, кабінет № 208.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 1000 до 1050 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 1800 21 квітня 2021 року.

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

21.01.2021 р. Оголошення конкурсу на посаду керівника фронт-офісу ФК «Автоальянс-інвест»

Фондова компанія «Автоальянс-інвест» оголошує конкурс на посаду керівника фронт-офісу.

Вимога до учасників:

   - наявність досвіду роботи на аналогічній посаді;

- наявність діючого кваліфікаційного свідоцтва НКЦПФР для роботи в торгівці цінними паперами;

- інші здобутки та напрацювання в професійній діяльності.

Резюме для участі в конкурсі направляйте на е-адресу: otchenash@avtoalians.com

 

Подача заяв на конкурс триватиме до 1 березня 2021р.

Пропозиція щодо працевлаштування буде зроблена за підсумками конкурсу до 10 березня п.р.        

 

                                            Адміністрація ФК «Автоальянс-інвест»

08.10.2020 р. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СІ Капітал"

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«СІ Капітал»

(код за ЄДРПОУ 31282328, м. Київ, вул. Старокиївська,10)

 

 

Приватне акціонерне товариство «СІ Капітал» (ЄДРПОУ 31282328) (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 10 листопада 2020 року позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 об 11 00.

Реєстрацію учасників буде проведено з 10 00 до 10 45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 00  4 листопада 2020 р.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій в обігу станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 1 535 731 штук простих іменних акцій.

                                                          

Порядок денний:

  1. Про довибори у члени Наглядової ради Товариства.

Проекти рішення по питанням порядку денного:

1.«Обрати членом Наглядової ради Товариства Сазонову Тетяну Павлівну».

 

Для реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочи дні з 14 00 по 17 00 год.

Адреса власного власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://avtoalians.com.

 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової Ради

ПрАТ «СІ Капітал»                                                                             Ігнатюк Ю.О      

2020р. Річна фінзвітність та примітки ПрАТ "Автоальянс- ХХІ сторіччя" та ПрАТ «СІ КАПІТАЛ»

Примітки до звітності I квартал 2020 р.

Примітки до звітності I півріччя 2020 р.

Примітки до звітності III квартал 2020 р.

03.06.2020 р. Повідомлення про відсутність деякої інформації у річної звітності емітента за 2019р.

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс - XXI сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328), яке діє на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) виданої 22.12.2015 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з її рішенням №2107 від 15.12.2015 р. , строк дії ліцензії: з 22.12.2015 р. - необмежений, згідно із змінами в документах, що надавалися для отримання ліцензії, повідомляємо що після подання річної звітності емітента за 2019р., нами 03.06.2020р. було виявлено відсутність деякої інформації у звіті, а саме відсутність інформації в пункті 11 підпункт 10 «Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної у підпунктах 1-4 цього пункту».

Цим оголошенням підприємство повідомляє акціонерів про відсутність деякої інформації, шляхом розміщення його на власному веб-сайті.

Розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР (https://smida.gov.ua/)

-здійснено збереження файлу із поміткою про недостовірність інформації

- розміщено новий файл із виправленою інформацією із зазначенням внесених правок.