Saturday, January 18, 2020

ВНПФ "Автоальянс"

ВНПФ "Автоальянс" створено у березні 2005 року.

На сьогодні учасників Фонду вже більше 12 000 осіб, обсяг активів Фонду складає більше 10 млн. грн.

Кошти ВНПФ «Автоальянс» розміщено:

  • У акції та облігації провідних українських підприємств.
  • На депозитних рахунках у банках з кредитним рейтингом не нижче В2/Стабільний.
  • У дорогоцінні метали.

Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Автоальянс»

Пенсійна схема №1

Пенсійна схема №1 

Вкладниками за даною схемою можуть бути будь-які юридичні або фізичні особи, які виявили бажання здійснювати пенсійні внески на користь учасника ВНПФ та уклали пенсійний контракт з адміністратором ВНПФ.

Read more

Пенсійна схема №2

Пенсійна схема №2 

Вкладником за даною схемою може бути учасник ВНПФ, якій прийняв рішення про самостійну сплату пенсійних внесків на свою користь та уклав пенсійний контракт з адміністратором ВНПФ.

Read more

Пенсійна схема №3

Пенсійна схема №3 

Вкладниками за даною схемою можуть бути юридичні або фізичні особи, відповідно до чинного законодавства, які виявили бажання здійснювати пенсійні внески на користь учасника, та може бути учасник ВНПФ, якій прийняв…

Read more

1

Помилка
  • Видалення mod_jv_headline_cache_4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a_168x124_-1.jpg зірвано
  • Видалення mod_jv_headline_cache_4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a_168x124_-2.jpg зірвано
  • Видалення mod_jv_headline_cache_4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a_168x124_3.jpg зірвано

Недержавне пенсійне забезпечення

здійснюється з використанням 3-х пенсійних схем.

Наш Клієнт

 10 тисячгромадян- є учасниками відкритого недержавного пенсійного фонду "Автоальянс".Вони вже отримують пенсійні виплати!

Контролюйте Ваши внески та прибуток! Безкоштовна виписка з пенсійного рахунку.