Saturday, January 18, 2020

ЗНКІФ «Старокиївська нерухомість»

Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд 
«Старокиївська Нерухомість» створений з метою фінансування проектів у сфері нерухомості, зокрема будівництво житлового будинку та реконструкція офісного приміщення у Шевченківському районі м. Києва. 

ЗНКІФ «Старокиївська нерухомість»

 • Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд 
«Старокиївська Нерухомість»

  Створений – у травні 2007 року.

  Строк дії – до травня 2027 року.

  Статутний капітал – 50 450 000 грн.

 • Мета створення

  Залучення коштів фізичних і юридичних осіб з метою фінансування проектів у сфері нерухомості, зокрема будівництво житлового будинку та реконструкція офісного приміщення у Шевченківському районі м. Києва.

 • Наші інвестиційні фонди орієнтовані на компанії та приватних інвесторів, які:

  • мають вільні кошти та бажають їх вкласти в нерухомість з метою примноження грошових коштів або для накопичення коштів з метою придбати нове житло;

  • думають про своє майбутнє.

 • Участь в інвестиційних фондах нерухомості надає Вам реальну можливість отримати:

  • Високоефективне вкладення коштів в об’єкти нерухомості;

  • Квартиру в новозбудованих будинках;

  • Легальні шляхи залучення грошових коштів населення для інвестування будівництва житла;

  • Пільгове оподаткування: згідно з чинним законодавством доходи від спільного інвестування в ІСІ не оподатковуються податком на прибуток;

 • Участь в інвестиційних фондах нерухомості надає Вам реальну можливість отримати:

  • Багаторівневу систему захисту прав інвесторів;

  • Інформаційну прозорість;

  • Професійне управління Вашими коштами;

  • Забезпечене майбутнє.

 • Порядок участі у фонді

  Фонд здійснює закрите розміщення акцій, випущених з метою спільного інвестування.

  Особи, що можуть бути учасниками фонду внесені до проспекту емісії акцій фонду. У разі зацікавленості інших осіб у придбанні акцій фонду, фонд може внести відповідні зміни до проспекту емісії.

Previous
Next