Friday, November 16, 2018

Послуги "Автоальянс-Креативний"

 • Управління активами інститутів спільного інвестування (венчурних пайових та корпоративних інвестиційних фондів);
 • Утворення венчурних корпоративних та пайових інвестиційних фондів (під ключ);
 • Надання аналітичних та консультаційних послуг з питань інвестиційної діяльності та управління активами венчурними інвестиційними фондами.

Автоальянс-Креативний

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд 
„Автоальянс – Креативний”

Створений з метою отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

Створений – у березні 2003 року.

Строк діяльності – до березня 2013 року.

Венчурні фонди

 • Венчурні фонди

  Венчурні фонди використовуються для:

  • оптимізації управління холдингом

  • реалізації інноваційних проектів

  • реалізації інвестиційних проектів в будівництві

 • венчурные фонды

  Створення і реєстрація венчурного фонду

  Венчурний фонд залучує інвесторів шляхом розміщення своїх цінних паперів (акцій або інвестиційних сертифікатів). Власниками цінних паперів венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи, які утворюють Наглядову раду фонду. Наглядова рада фонду впливає на інвестиційну стратегію та контролює діяльність фонду. Розміщення цінних паперів фонду здійснюється приватно.

 • Венчурні фонди

  Венчурний фонд може здійснювати інвестування наступним чином:

  • купівля облігацій, векселів інших компаній;

  • купівля акцій інших компаній;

  • купівля часток товариств з обмеженою відповідальністю;

  • надання позики.

  Венчурний фонд має право купувати облігації і векселя, надавати позику тільки тій компанії, де фонд володіє корпоративними правами (акціями, частками).

 • Венчурні фонди

  Венчурний фонд може здійснювати інвестування наступним чином:

  1. КУА розробляє інвестиційну декларацію, регламент фонду і узгоджує їх з засновниками.

  2. КУА реєструє документи в УАІБ та ДКЦПФР.

  3. Між КУА і інвесторами укладається договір на придбанні цінних паперів фонду.

  4. Створюється Наглядова рада фонду.

  5. Здійснюється розміщення цінних паперів фонду.

  6. Фонд розпочинає свою роботу як сукупний інвестор.

 • Венчурні фонди

  Схема акумуляції доходів та оптимізації оподаткування венчурного фонду.

  1. Потенційні інвестори ініціюють створення венчурного фонду.

  2. Якщо фонд корпоративний, він укладає договір про управління активами з КУА.

  3. Корпоративний фонд випускає акції або КУА випускає інвестиційні сертифікати; одержує гроші від інвесторів

  4. Фонд придбає:

  а) облігації,

  б) векселі;

  в) акції підприємств.

 • Венчурні фонди

  Схема акумуляції доходів та оптимізації оподаткування венчурного фонду.

  5. Підприємства платять (переводять) доходи на користь фонду:

  а) процентний дохід по облігаціях;

  б) дисконтний дохід по векселях;

  в) дивіденди по акціях.

  6. Фонд за посередництвом КУА:

  а) реінвестує в основні і оборотні засоби або переводить на користь зацікавлених осіб доходи у вигляді акцій, облігацій, векселів, нерухомості, депозитів, кредитів;

  б) перераховує доходи інвесторам як виплату дивідендів або за викуп акцій (інвестиційних сертифікатів)

 • Венчурні фонди

  Особливості оподаткування:

  • Операції з цінними паперами, які є активами венчурного фонду, не оподатковуються податком на додану вартість;

  • Грошові кошти, одержані від інвесторів фонду, не включаються до складу валового доходу (25%);

  • Дивіденди, нараховані на користь фонду, не оподатковуються на дивіденди (25%);

  • Доходи по облігаціях, які є активами фонду не включаються до складу валового доходу (25%);

  • Емісійний дохід (різниця у вартості акцій, які є активами фонду) не включається до складу валового доходу (25%);

  • Дивіденди, нараховані на користь інвесторів-нерезидентів, оподатковуються по пільговій ставці 15%.

 • Венчурні фонди

  Створення венчурного інвестиційного фонду дозволяє інвесторам:

  • придбати активи, нарощувати їх вартість і продавати з максимальною вигодою;

  • акумулювати доходи з ціллю фінансування програм розвитку;

  • оптимізувати оподаткування законним способом;

  • здійснювати операції з грошима, цінними паперами, корпоративними правами, нерухомістю

  • гарантувати захист прав власності за допомогою банку-зберігача.

Previous
Next
Body
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image