Friday, November 16, 2018

Адміністратор НПФ

ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя» здійснює діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, створених у відповідності до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». (Ліцензія Держфінпослуг серії АБ №115985 від 29.05.2008 року, термін діїі – безстроково.)

Для проведення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів Товариство має підготовлених та кваліфікованих працівників, обладнане необхідною комп’ютерною технікою, засобами зв’язку, системами обробки, накопичення та захисту інформації.

Ведення персоніфікованого абліку здійснюється з використанням програмного комплексу «КМ-Адміністратор», відповідність якого встановленим законодавстовм вимогам підтверджено актом Держфінпослуг.

Товариство може одночасно надавати послуги з адміністрування НПФ та управління активами НПФ, що зручно як засновникам і радам фондів, так і їх вкладникам та учасникам. Крім того, адміністратор має встановлені ділові стосунки з низкою українських банків-зберігачів, які здійснюють обслуговування та зберігання грошових коштів та інших активів фондів.

Товариство має досвід у створенні та адмініструванні відкритих недержавних корпоративних фондів «Хлібний» та «Автоальянс». На сьогоднішній день Товариство реалізує проект по створенню Недержавного пенсійного фонду «Срібні літа» (див. розділ НАШІ ПРОЕКТИ).

 
Body
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image