Повідомлення про внесення змін до проекту рішення питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя» 2020р.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Автоальянс - ХХІ сторіччя»

(код за ЄДРПОУ 31282328),

м. Київ, вул. Старокиївська, 10 офіс 208.

 

Повідомлення

про внесення змін до проекту рішення питання порядку денного річних

Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя», які відбудуться

25 квітня 2020 року о 11:00 годині за адресою: м. Київ,

вул. Старокиївська, 10, офіс 208.

 

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства «Автоальянс – ХХІ сторіччя» повідомляє про внесення змін до проекту рішення питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя», які відбудуться 25 квітня 2020 року, а саме про внесення додаткового варіанту проекту рішення до питання 14 порядку денного на підставі пропозиції акціонера:

14. Про внесення змін до Статуту Товариства

Наступний додатковий варіант проекту рішення:

Провести ребрендинг Товариства та змінити назву на «СІ Капітал». Внести зміни до Статуту Товариства. Провести реєстрацію змін у всіх державних органах.

 

Інші питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя», які відбудуться 25 квітня 2020 року, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.

Повідомлення про проведення 25 квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя» разом з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було вручено акціонерам особисто, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет (http://www.avtoalians.com/) у встановлені законодавством терміни.

Голова Наглядової Ради                                                                В. А. Отченаш