03.06.2020 р. Повідомлення про відсутність деякої інформації у річної звітності емітента за 2019р.

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс - XXI сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328), яке діє на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) виданої 22.12.2015 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з її рішенням №2107 від 15.12.2015 р. , строк дії ліцензії: з 22.12.2015 р. - необмежений, згідно із змінами в документах, що надавалися для отримання ліцензії, повідомляємо що після подання річної звітності емітента за 2019р., нами 03.06.2020р. було виявлено відсутність деякої інформації у звіті, а саме відсутність інформації в пункті 11 підпункт 10 «Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної у підпунктах 1-4 цього пункту».

Цим оголошенням підприємство повідомляє акціонерів про відсутність деякої інформації, шляхом розміщення його на власному веб-сайті.

Розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР (https://smida.gov.ua/)

-здійснено збереження файлу із поміткою про недостовірність інформації

- розміщено новий файл із виправленою інформацією із зазначенням внесених правок.