Friday, November 16, 2018

25.04.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента (Відомості про припинення емітента )

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (надалi – Товариство), що відбулись 25.04.2018, прийнято рішення про припинення (реорганiзацiю) Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Рішення прийнято з метою зменшення організаційних та фінансових витрат та оптимізації управління.

Результати голосування по рішенню про припинення шляхом перетворення: "за" прийняття рішення про припинення шляхом перетворення голосувало 375 000 голосів, "проти" голосувало 0 голосів.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (мiсцезнаходження 04116, м. Київ - 116, вул. Старокиївська, 10). Порядок розподілу активів та зобов'язань: до товариства-правонаступника переходять всі права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ».

Розмір статутного капіталу правонаступника: статутний капітал правонаступника складатиме 7 125 000,00 грн.

Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника: акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед його учасників, 1 акція номінальною вартістю 19,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 19,00 грн. Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ».

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» здійснюється на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» розподіляється виключно між акціонерами i тільки пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам.

Призначено комісію з реорганізації (припинення): голова комісії – Тараненко Дмитро Григорович, члени комісії – Петрук Юліанна Володимирівна та Ващенко Наталія Петрівна.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.                                                                              25.04.2018 р.

Body
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image