Tuesday, October 16, 2018

30.03.2018 р. ПАТ "ЗНКІФ "Автоальянс-нерухомість" - Інформація до розміщення та оприлюднення

 


Інформація до розміщення та оприлюднення

Попередній варіант

Розрахунок вартості чистих активі

Останній робочий день місяця наступного за звітним

Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів

18.03.2018р.

Висновок аудитора

30.04.2018р.

Розміщення річної фінансової звітності на сайті

30.04.2018р.

Body
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image