30.03.2018 р. ПАТ "ЗНКІФ "Автоальянс-нерухомість" - Інформація до розміщення та оприлюднення

 


Інформація до розміщення та оприлюднення

Попередній варіант

Розрахунок вартості чистих активі

Останній робочий день місяця наступного за звітним

Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів

18.03.2018р.

Висновок аудитора

30.04.2018р.

Розміщення річної фінансової звітності на сайті

30.04.2018р.