27.02.2018 р. ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" - Особлива інформація

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)