26.09.2015 р. Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства
«Автоальянс- ХХІ сторіччя»
(код за ЄДРПОУ 31282328, м. Київ, вул. Старокиївська,10)

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 26 вересня 2015 року позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 11 00.

Реєстрацію учасників буде проведено з 10 00 до 10 45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 00 23 вересня 2015 р.


Порядок денний:
Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
Припинення повоноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Обрання Ревізора Товариства

Для реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочи дні з 14 00 по 17 00 год.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Трофименко Олександра Вікторівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81, 490-28-96


Голова Наглядової Ради
ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя» Отченаш В. А.