27.05.2015 р. Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автоальянс-ХХІ сторіччя»

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «Автоальянс-ХХІ сторіччя»

 м. Київ                                                                                                          27 травня 2015 р.

 Присутні:

1. Отченаш В.А. – Голова Наглядової ради;

2. Петрук Ю.В. – член Наглядової ради;

3. Тараненко Д.Г.- член Наглядової ради;

Запрошені:

1. Отченаш А.А. – Директор ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя».

Головою засідання обрано Отченаш В.А.,

Секретарем зборів обрано Петрук Ю.В.

ЧЕРГА ДЕННА:

 

  1. 1.Про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя».

 

По першому питанню черги денної слухали: Отченаш А.А. – директора КУА, який повідомив про необхідність приведення до відповідності чинному законодавству та вимогам НКЦПФР Статуту Товариства та необхідністю в зв’язку з цим скликання позачергових Загальних зборів акціонерів для затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Вирішили:

 

            Скликати позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя».

Голосували: « одностайно»

            Голова засідання         ______________________ В.А. Отченаш

 Секретар зборів          ______________________ Ю.В. Петрук