Особлива інформація - зміна складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896,

5. Електронна поштова адреса: taranenko@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2014 від 25.04.2014) у зв'язку з закінченням строку повноважень припинені повноваження голови наглядової ради Отченаша Анатолія Антоновича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебував на посаді з 28.09.2011 р. Частка в статутному капіталі емітента: 64,552 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2014 від 25.04.2014) у зв'язку з закінченням строку повноважень припинені повноваження члена наглядової ради Отченаш Валерії Анатоліївни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 28.09.2011 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2014 від 25.04.2014) у зв'язку з закінченням строку повноважень припинені повноваження члена наглядової ради Ситник Галини Іванівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 28.09.2011 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2014 від 25.04.2014) обрано головою наглядової ради Отченаша Анатолія Антоновича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду голови наглядової ради, президента ПрАТ «ФК «Автоальянс-інвест». Особу призначено на три роки. Частка в статутному капіталі емітента: 64,552 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2014 від 25.04.2014) обрано членом наглядової ради Отченаш Валерію Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займає посаду генерального директора ТОВ "Київська консалтингова група". Особу призначено на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2014 від 25.04.2014) обрано членом наглядової ради Отченаш Катерину Георгіївну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду спеціаліста фронт-офісу ПрАТ «ФК «Автоальянс-інвест», члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями. Особу призначено на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління   Тараненко Д. Г.                                                                  25.04.2014