Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 25.04.2013 р. на підставі припинення трудових відносин з Товариством. Броніцького Андрія Борисовича, який займав посаду члена правління, звільнено. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посаді з 28.09.2011 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 25.04.2013 р. на підставі припинення трудових відносин з Товариством. Пастух Тетяну Іванівну, яка займала посаду члена правління, звільнено. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді з 28.09.2011 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

Рішення про призначення прийнято черговими загальними зборами акціонерів 25.04.2013 р. на підставі статуту. Отченаш Катерина Георгіївна призначена на посаду члена правління. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Протягом своєї діяльності обіймала посаду спеціаліста фронт-офісу. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.