Корпоративний консалтинг

"Київська консалтингова група"

Корпоративний консалтинг Корпоративний консалтинг

Пенсійні фонди

ВНПФ "Автоальянс"

Пенсійні фонди Пенсійні фонди

Інвестиційні фонди

"Автоальянс-портфоліо"  "Автоальянс – Креативний" "Старокиївська нерухомість" 

Інвестиційні фонди Інвестиційні фонди

Торговець цінними паперами

ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Торговець цінними паперами Торговець цінними паперами

Інвестиційні фонди

investiziyni fondi"Автоальянс-портфоліо" 

"Автоальянс – Креативний"

"Старокиївська нерухомість" 

ПІДІФ «Автоальянс-портфоліо» створено з метою отримання для інвесторів максимального доходу при мінімізації ризиків, що існують на фондовому і фінансовому ринках України. Перейти на сторінку «Автоальянс-портфоліо»

ЗНВПІФ „Автоальянс – Креативний” створений з метою отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду. Перейти на сторінку „Автоальянс – Креативний”

ЗНКІФ «Старокиївська нерухомість» створений з метою фінансування проектів у сфері нерухомості. Перейти на сторінку «Старокиївська нерухомість»